Thiết kế trục trong Inventor

Trục là chi tiết dùng để đỡ các chi tiết máy khác của máy, thông thường dùng để đỡ các chi tiết máy quay hoặc truyền mômen từ các chi tiết lắp trên nó đến các chi tiết khác. hoặc làm cả hai nhiệm vụ trên.

Phần lớn mỗi trục phải có ít nhất hai gối đỡ. Các gối đỡ đó có thể là các ổ lăn hay ổ trượt. Tải trọng tác dụng lên trục có thể là lực từ bộ truyền bánh răng, sức căng của xích hay đai, và những chi tiết máy khác....Những lực này tác dụng lên ổ cùng chiều hay ngược chiều với phản lực của gối đỡ. Lực nén hay kéo trục cũng có thể được tạo ra từ lực dọc theo chiều trục sinh ra do trên trục có các bánh răng nghiêng hay bánh răng nón. Tải trọng tác dụng trên trục gây ra ứng suất nén hay kéo trên mặt cắt ngang của trục. Ngoài ra, vì trục thường dùng để truyền mômen xoắn nên mặt cắt ngang của trục còn chịu ứng suất do mômen xoắn gây ra (ứng suất tiếp). Mômen xoắn tác dụng lên trục nói chung không tác dụng trên toàn bộ chiều dài của trục mà chỉ có trên một đoạn trục nào đó. Các lực hướng tâm (Fr) luôn hướng vào đường tâm của trục. Các lực dọc trục (Fa) có chiều phụ thuộc vào chiều nghiêng của răng trong bánh răng nghiêng và chiều quay của trục.

Trong phần này chúng ta tính toán thiết kế trục và đưa nó vào bản lắp. Các số liệu tính toán được lưu vào bản vẽ cùng với hình ảnh của trục để có thể lấy ra sử dụng bất cứ lúc nào.

Xem tiếp
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Loading...