Cách cài đặt và Download Inventor 2011

Inventor từ phiên bản 2008 đến 2011, đều có tích hợp tính toán thiết kế chi tiết máy, mô phỏng động lực học và tính toán ứng suất.
Đặc biệt bộ thư viện, muốn có bộ thư viện, khi cài đặt, không chọn cài đặt Vault (đây là liên kết người dùng toàn cầu).
Trong Inventor 2011 đã tích hợp việc làm khuôn - Mold Design.

Dưới đây là link download:

Inv2011 pro:

http://www.mediafire.com/?sharekey=fdd044cd17cd932767cd7f7bd65f7eefc4bf7ee89583f4049b20786b9a6e1ed0
 
pass for the mediafire links :softprovn.net
pass for the mediafire links for the vault is :sepan
pass for the rar files is :ut@updatesofts.com
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

1 nhận xét:

Loading...